Tìm kiếm phúc lợi xã hội

Đội ngũ chuyên viên tư vấn phúc lợi xã hội của chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn bằng mọi ngôn ngữ


Tiếng Anh - Tiếng Hàn - Tiếng Trung - Tiếng Việt - Tiếng Tây Ban Nha

Tư vấn phúc lợi cho người cao tuổi

Đội ngũ chuyên viên tư vấn phúc lợi cho người cao tuổi của chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn bằng mọi ngôn ngữ


Tiếng Anh - Tiếng Hàn - Tiếng Trung - Tiếng Việt - Tiếng Tây Ban Nha

Tư vấn nhà ở cho người thu nhập thấp

Đội ngũ chuyên viên tư vấn nhà ở cho người thu nhập thấp của chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn bằng mọi ngôn ngữ


Tiếng Anh - Tiếng Hàn - Tiếng Trung - Tiếng Việt - Tiếng Tây Ban Nha

Phúc lợi xã hội Chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và y tế

Nhà ở và tiện ích công cộng

Việc làm và phát triển nghề nghiệp

An sinh xã hội và nghỉ hưu

Hỗ trợ người nhập cư và tị nạn

Giáo dục và đào tạo

Thực phẩm và dinh dưỡng

Hỗ trợ tài chính

Vận chuyển

Cơ hội tình nguyện

Dịch vụ gia đình và trẻ em

Cứu trợ thiên tai

Chúng tôi cung cấp

Hỗ trợ người cao tuổi

Hỗ trợ người khuyết tật

Hỗ trợ cộng đồng

Hỗ trợ nhập cư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn phúc lợi xã hội miễn phí bằng mọi ngôn ngữ